کد مطلب : 75623 تاریخ مطلب : 1402/02/25

برگزاري مراسم پر فيض زيارت عاشورا در محل اتاق اصناف شهرستان ري

برگزاري مراسم پر فيض زيارت عاشورا در محل اتاق اصناف شهرستان ري در مورخ 1402/02/25 با حضور هييت رييسه اتاق اصناف شهرستان ري و فرمانده محترم حوزه مقاومت بسيج شهداي اصناف ري و هييت مديره اتحاديه هاي صنفي شهرستان ري
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور