کد مطلب : 75572 تاریخ مطلب : 1402/02/05

گزارش عملکرد فروردين ماه سال 1402


بازرسي از 2319 واحد صنفي در فروردين ماه سال 1402


به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري، سيد محسن کشاورزي اظهار داشت: 3 تيم بازرسي اتاق اصناف شهرستان ري در دو نوبت صبح و عصر بر واحدهاي صنفي و روند توزيع و فروش بازار نظارت ميکنند و در فروردين ماه گذشته 2319 واحد صنفي مورد بازرسي قرار گرفتند.


وي افزود: اتاق اصناف براساس چارچوب قانون بر واحدهاي صنفي نظارت و رسيدگي ميکند و در اين مدت 237 واحد صنفي به دليل تخلفات ، گرانفروشي، کم فروشي،عدم درج قيمت و... منجر به تشکيل پرونده تخلف به ارزش تقريبي ، 4 ميليارد و 179 ميليون و 416 هزار ريال گرديد.


ايشان ابراز داشت: در فروردين ماه سال جاري بازرسان اتاق اصناف در بازرسي از واحدهاي صنفي سطح شهرستان 39 مورد کم فروشي، 110 مورد عدم درج قيمت، 48 مورد گرانفروشي، 7 مورد تقلب و ... را به ثبت رسانده و پرونده تخلف براي متخلفان تشکيل شد.

رئيس اتاق اصناف شهرستان ري تصريح کرد : 74 مورد گشت مشترک با همکاري فرمانداري ويژه شهرستان ري، اداره تعزيرات، اداره اماکن، اداره دامپزشکي، اداره بهداشت و ...از صنوف در سطح شهرستان ري انجام شده است.


رئيس اتاق اصناف شهرستان ري در پايان گفت:در اين مدت 20 واحد صنفي فاقد پروانه کسب ساماندهي شده و 174 واحد صنفي اخطار پلمب دريافت کردند . همچنين در اين مدت 33 مورد شکايت در واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ري به ثبت رسيده که توسط بازرسان بررسي و منجر به تشکيل پرونده گرديده است.
نیمتا روزنامه های صبح کشور