کد مطلب : 75396 تاریخ مطلب : 1401/10/21

توديع و معارفه هييت مديره اتحاديه صنف مشاورين املاک شهرستان ري برگزار شد.

توديع و معارفه هييت مديره اتحاديه صنف مشاورين املاک شهرستان ري برگزار شد.
روز چهارشنبه 21 دي ماه 1401 با حضور جناب آقاي قاسمي دبير محترم کميسيون نظارت ، جناب آقاي احمدينژاد رييس محترم حراست اداره صمت و جناب آقاي سيد محسن کشاورزي رييس محترم اتاق اصناف شهرستان ري و هئيت مديره قبل و جديد در محل اتحاديه برگزار شد.
در اين مراسم رييس اتاق اصناف ضمن تقدير و تشکر از زحمات و تلاش هئيت مديره قبل به هيئت مديره جديد تبريک گفت و طي سخناني اظهار داشت: از هئيت مديره جديد انتظار ميرود با تعامل و برخورد شايسته با اعضاي صنف و اساس کار راطبق قوانين صنفي اجرا نمايند.
وي در ادامه براي هييت مديره جديد آرزوي موفقيت کرد.
شايان ذکر است در پايان از سوي هئيت مديره جديد هدايايي به رسم يادبود به هيئت مديره قبل اهدا گرديد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور