کد مطلب : 75378 تاریخ مطلب : 1401/10/14

حضور هيئت رييسه و هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي شهرستان ري بر سر مزار شهيد زماني نيا

حضور هيئت رييسه و هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي شهرستان ري بر سر مزار شهيد زماني نيا از همراهان شهيد سردار حاج قاسم سليماني در سومين سالگرد شهادت اين شهيد عزيز
نیمتا روزنامه های صبح کشور