کد مطلب : 75376 تاریخ مطلب : 1401/10/13

«روز جهاني مقاومت»

13دي ماه روز جهاني مقاومت» سالروز شهادت سردار سپهبد شهيد قاسم سليماني، گرامي باد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور