کد مطلب : 74923 تاریخ مطلب : 1401/01/22

.وفات حضرت خديجه(س) تسليت باد.

?امام علي(ع):حضرت خديجه پيشتازترين زن در راه آزادي بود و با پيامبر نماز گذارد و به نيايش نشست

نیمتا روزنامه های صبح کشور