کد مطلب : 74920 تاریخ مطلب : 1401/01/21

نخستين اجلاس سالانه اتاق اصناف شهرستان ري صبح امروز با حضور مهندس حميد زماني معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ري،

مهندس يعقوب نژاد رييس اداره صمت ري، دکتر جلال زاده معاون دادستان شهرستان ري، مهندس قاسمي دبير کميسيون نظارت و همچنين هيئت رييسه اتاق اصناف شهرستان ري و رؤساي اتحاديه هاي صنفي تحت پوشش برگزار شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور