کد مطلب : 74903 تاریخ مطلب : 1401/01/16

کشف و شناسايي 600 کيلوگرم مرغ به علت عرضه خارج از شبکه

در گشت مشترک اتاق اصناف ري و فرمانداري ويژه شهرستان ري 600 کيلوگرم مرغ دولتي به دليل عرضه خارج از شبکه و حمل غير اصولي و غيربهداشتي از يک وانت بار در شهرري کشف و شناسايي شد.

بر اساس اسناد موجود اين محموله مرغ ميبايست در ميادين ميوه و ترهبار به قيمت مصوب دولتي عرضه ميشد اما متصديان سودجو قصد عرضه آن به صورت آزاد را داشتند لذا با نظر کارشناسان و مراجع مربوطه تا بررسي بيشتر محموله اکتشافي ضبط گرديد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور