کد مطلب : 74457 تاریخ مطلب : 1400/06/06

اجراي طرح ويژه اتاق اصناف شهرستان ري براي نظارت بر مرغ فروشي ها

اجراي طرح ويژه اتاق اصناف شهرستان ري براي نظارت بر مرغ فروشي ها ?? به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري بازرسان اتاق اصناف در پايان هفته گذشته

اجراي طرح ويژه اتاق اصناف شهرستان ري براي نظارت بر مرغ فروشي ها

?? به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري بازرسان اتاق اصناف در پايان هفته گذشته به صورت ويژه از 200 واحد صنفي مرغ فروشي در سطح شهرستان بازرسي کردند.

??در اين طرح تخلفات صنفي رصد و تذکرات لازم داده شد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور