کد مطلب : 74456 تاریخ مطلب : 1400/06/04

چهارم شهريور روز کارمند مبارک

چهارم شهريور #روز_کارمند يادآور شکوه و عظمت زنان و مرداني است که در طول تاريخ زيباترين جلوه‌هاي خدمت به خلق را به نمايش گذاشته‌اند.

چهارم شهريور #روز_کارمند يادآور شکوه و عظمت زنان و مرداني است که در طول تاريخ زيباترين جلوه‌هاي خدمت به خلق را به نمايش گذاشته‌اند.

???? روز کارمند بر تمامي کارمندان سخت‌کوش تبريک و تهنيت.

??روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري
نیمتا روزنامه های صبح کشور