کد مطلب : 73193 تاریخ مطلب : 1400/03/11

بازديد سرزده رئيس و عوامل اداره برق شهرستان ري از محل اتاق اصناف ري

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري، ظهر امروز مهندس رحيمي رئيس اداره برق شهرستان ري به همواره عوامل اجرايي از اتاق اصناف شهرستان ري جهت اجراي طرح کاهش مصرف برق در ادارات و دستگاه هاي دولتي در راستاي تغيير پيک مصرف بازديد کردند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور