کد مطلب : 68865 تاریخ مطلب : 1399/10/20

طرح ويژه بازرسي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در شهرستان ري

لطف الله ستاره رئيس اتاق اصناف شهرستان ري:
طرح ويژه بازرسي از فروشگاههاي زنجيرهاي در شهرستان ري آغاز شد
صدور بيش از 50 گزارش تخلف در يک هفته
به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري لطف الله ستاره با تأکيد بر آغاز طرح ويژه بازرسي از فروشگاههاي زنجيرهاي در ري اظهار داشت: حسب شکايات متعدد مردمي از تخلفات فروشگاههاي زنجيرهاي طرح ويژه بازرسي از اين فروشگاهها در دستور کار قرار گرفت و تاکنون بيش از 50 برگ گزارش تخلف در زمينه تغيير قيمت کالاها، گران فروشي و تبليغات خلاف واقع به ثبت رسيده است.
وي با اشاره به تخلف فروشگاههاي زنجيرهاي که محصولات خود را با تقلب و به عنوان تخفيف» عرضه ميکنند افزود: متأسفانه شاهد تبليغات گسترده تخفيفات و قرعهکشي فروشگاههاي زنجيرهاي در سطح شهر هستيم که با کمفروشي و گرانفروشي کالاهاي خود را به فروش ميرسانند.
رئيس اتاق اصناف شهرستان ري در ادامه گفت: اين فروشگاهها با همکاري شرکتهاي توليدي و بستهبندي، قيمت کالا را بيش از قيمت مصوب روي کالاها درج کرده و وزن محصول را نيز کاهش ميدهند و پس از آن قيمت فروش در فروشگاه را پايين ميآورند که به مثابه گرانفروشي و کمفروشي است.
ستاره ابراز داشت: در اين واحدها کالاهاي بستهبندي شده بيدليل تا بيش از دو برابر افزايش قيمت دارد که البته اين امکان بهدليل تباني فروشگاه و واحد توليدي يا بستهبندي انجام ميشود.
وي در ادامه تأکيد کرد: مردم در خريد از فروشگاههاي زنجيرهاي با دقت بيشتري اقدام کنند و فريب تخفيفهاي کاذب را نخورند زيرا که طبق بررسيهاي صورت گرفته بسياري از تخفيفهاي اين فروشگاهها غيرواقعي است و در بيشتر مواقع کالاهاي تخفيف دار بالاتر از قيمت مصوب فروخته ميشود.
رئيس اتاق اصناف شهرستان ري با بيان اينکه تيمهاي بازرسي اتاق اصناف به صورت مستمر فعاليت فروشگاههاي زنجيرهاي را رصد و بررسي ميکنند خاطرنشان کرد: سازمان صمت و سازمان حمايت از حقوق مصرفکننده به صورت روزانه قيمت کالاها را اعلام ميکنند لذا مصرفکنندگان ميتوانند قيمت کالاها را تطبيق داده و موارد تخلف را از طريق تماس با شماره تلفن 55974017 به اتاق اصناف شهرستان ري گزارش کنند.
??
نیمتا روزنامه های صبح کشور