کد مطلب : 68807 تاریخ مطلب : 1399/10/06

برگزاري پنجمين اجلاس ساليانه اتاق اصناف شهرستان ري در سال 99 به صورت ويديو کنفرانس

برگزاري پنجمين اجلاس ساليانه اتاق اصناف شهرستان ري در سال 1399 به صورت ويديو کنفرانس با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي و رئيس محترم اداره صمت شهرستان ري برگزار گرديد
نیمتا روزنامه های صبح کشور