کد مطلب : 63972 تاریخ مطلب : 1399/04/04

توديع و معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهداي اصناف

مراسم توديع حاج محمد رضا اکبر و معارفه حاج خسرو ابوفاضلي فرمانده محترم حوزه مقاومت بسيج شهداي اصناف شهرستان ري با حضور فرمانده محترم ناحيه حضرت عبدالعظيم ( ع) و فرماندهان پايگاه هاي حوزه مقاومت بسيج شهداي اصناف شهرستان ري برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور