کد مطلب : 63885 تاریخ مطلب : 1399/03/20

حضور رييس اداره تبليغات اسلامي در اتاق اصناف شهرستان ري

ديدار رييس اداره تبليغات اسلامي به همراه رييس شوراي هيئات مذهبي ري و استان تهران با هييت رييسه اتاق اصناف شهرستان ري

نیمتا روزنامه های صبح کشور