کد مطلب : 63884 تاریخ مطلب : 1399/03/20

برگزاري دومين اجلاس اتاق اصناف با رعايت طرح فاصله گذاري اجتماعي

دومين اجلاس سال 1399 اتاق اصناف شهرستان ري با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي تحت پوشش، معاون محترم استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ري و هييت همراه، معاونت محترم اداره امور مالياتي، رييس اداره ارزش افزوده ، رييس محترم اداره صنعت، معدن و تجارت و فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهداي اصناف شهرستان ري برگزار گرديد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور