کد مطلب : 62795 تاریخ مطلب : 1399/02/23

انا انزلناه في ليله القدر

همانا ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل کرديم

نیمتا روزنامه های صبح کشور