کد مطلب : 43210 تاریخ مطلب : 1398/09/09

معارفه دکتر حسين توکلي سرپرست فرمانداري ويژه شهرستان ري

حضور هيئت رئيسه اتاق اصناف در جلسه توديع دکتر اسماعيلي راد و معارفه دکتر توکلي در سالن فدک با حضور استاندار محترم و مسئولين ادارات

نیمتا روزنامه های صبح کشور