کد مطلب : 40881 تاریخ مطلب : 1398/05/27

حضور مشاورين امور مالياتي در اتاق اصناف شهرستان ري

بررسي مشکلات مالياتي واحدهاي صنفي توسط مشاورين امور مالياتي اتاق اصناف شهرستان ري آقايان قنبريان و يحيايي ، شنبه هاي هر هفته در محل اتاق اصناف شهرستان ري