کد مطلب : 40834 تاریخ مطلب : 1398/05/14

سومين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري

اجلاس اتاق اصناف با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي و جناب سروان محمدي رئيس محترم اداره اماکن در محل اتاق اصناف شهرستان ري در تاريخ 13 مرداد ماه برگزار گرديد