کد مطلب : 40797 تاریخ مطلب : 1398/05/02

جلسه حوزه مقاومت بسيج اصناف با حضور فرمانده ناحيه حضرت عبد العظيم الحسني عليه السلام

جلسه حوزه مقاومت بسيج اصناف با حضور فرمانده ناحيه حضرت عبد العظيم الحسني (ع)، فرماندهان پايگاه ها و هيئت رئيسه اتاق اصناف در تاريخ 2 مرداد ماه در محل اتاق اصناف برگزار شد.