کد مطلب : 40740 تاریخ مطلب : 1398/04/22

کلاس آموزشي اتحاديه موتور سيکلت و دوچرخه شهرستان ري

کلاس آموزشي اتحاديه موتور سيکلت و دوچرخه شهرستان ري براي اعضاي خود به جهت آموزش سوخت رساني ( انژکتور)