کد مطلب : 39636 تاریخ مطلب : 1398/03/29

طرح بسيج ملي کنترل فشار خون بالا

اتاق اصناف با مشارکت اتحاديه هاي صنفي در طرح ملي کنترل فشار خون بالا حضور گسترده اي داشتند. اين طرح به مدت چهار روز در اتاق اصناف شهرستان ري انجام شد