کد مطلب : 39635 تاریخ مطلب : 1398/03/29

دومين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري

اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي و فرمانده محترم بسيج اصناف در تاريخ 27 خرداد ماه در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد.