کد مطلب : 39607 تاریخ مطلب : 1398/03/25

ديدار هيئت رئيسه اتاق اصناف به همراه فرمانده بسيج اصناف از رئيس پايگاه نهم پليس امنيت فاتب

هيئت رئيسه اتاق اصناف به همراه فرمانده بسيج اصناف از سرهنگ گنجي رئيس پايگاه نهم فاتب ديدار کردند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور