کد مطلب : 38576 تاریخ مطلب : 1398/03/21

جلسه فرمانده قرارگاه آتش به اختيار با حضور رئيس اداره صمت، اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف، فرمانده بسيج اصناف

جلسه فرمانده قرارگاه آتش به اختيار با حضور رئيس اداره صمت، اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف، فرمانده بسيج اصناف در محل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ري برگزار گرديد