کد مطلب : 38574 تاریخ مطلب : 1398/03/21

ديدار هيئت رئيسه اتاق اصناف با دکتر احمد اسماعيلي راد فرماندار شهرستان ري

ديدار صميمانه هيئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان ري به همراه فرمانده بسيج اصناف از دکتر اسماعيلي راد فرماندار ويژه شهرستان ري