کد مطلب : 38481 تاریخ مطلب : 1398/03/04

روز ملي مقاومت و پايداري مبارک باد

چهارم خرداد سالروز مقاومت مردم دزفول برابر موشک باران عراق در جنگ تحميلي که موجب شد اين روز ،روز ملي مقاومت و پايداري نامگذاري شود