کد مطلب : 38414 تاریخ مطلب : 1398/02/22

اعلام نرخ زولبيا و باميه ، حليم و آش رشته توسط کميسيون نظارت شهرستان ري

نرخ زولبيا و باميه ،حليم و آش در ماه مبارک رمضان توسط کميسيون نظارت شهرستان ري اعلام شد. زولبيا و باميه 200000 ، حليم 180000 ريال ، آش رشته 160000 ريال ، آش شله قلمکار 180000 ريال.