کد مطلب : 38220 تاریخ مطلب : 1398/01/25

اصناف شهرستان ري با تشکيل ستاد کمک به سيل زدگان

اصناف شهرستان ري با تشکيل ستاد کمک به سيل زدگان ، مرحله سوم جمع آوري کمک و برنامه ريزي جهت ارسال به مناطق سيل زده را آغاز نمودند. مکان هاي جمع آوري کمک هاي غير نقدي : اتحاديه هاي صنفي اتاق اصناف شهرستان ري ستاد جمع آوري کمک به سيل زدگان واقع در شهر ري، خيابان 24 متري ، روبروي اداره پست ، پلاک 51 ?? شماره تماس ستاد 02155957259 02155930693


اصناف شهرستان ري با تشکيل ستاد کمک به سيل زدگان ، مرحله سوم جمع آوري کمک و برنامه ريزي جهت ارسال به مناطق سيل زده را آغاز نمودند
مکان هاي جمع آوري کمک هاي غير نقدي
اتحاديه هاي صنفي
اتاق اصناف شهرستان ري

ستاد جمع آوري کمک به سيل زدگان
واقع در شهر ري، خيابان 24 متري ، روبروي اداره پست ، پلاک 51
شماره تماس ستاد
02155957259
02155930693