کد مطلب : 38205 تاریخ مطلب : 1398/01/20

جلسه هماهنگي و نحوه کمک رساني به مناطق سيل زده

جلسه هماهنگي و نحوه کمک رساني به مناطق سيل زده با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي ، فرمانده بسيج اصناف ، رئيس و دبير محترم کميسيون نظارت و معاون محترم امور عمراني فرمانداري شهرستان ري در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد.