کد مطلب : 38145 تاریخ مطلب : 1397/12/22

22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا

همکاري و مساعدت و حضور اتاق اصناف به همراه فرمانده بسيج اصناف در مراسم بزرگداشت شهدا در آستان شيخ صدوق