کد مطلب : 37133 تاریخ مطلب : 1397/12/20

برگزاري آخرين کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب مکاسب در سال 1397

هشتمين دوره کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب (مکاسب )در تاريخ 19 اسفند ماه در ضلع جنوبي حرم عبد العظيم الحسني (ع) سالن فدک برگزار گرديد