کد مطلب : 37114 تاریخ مطلب : 1397/12/18

فروش فوق العاده شهرستان ري

با توجه به برگزاري جلسات متعدد پيرامون برگزاري نمايشگاه امسال فروش فوق العاده براي رفاه حال مردم شريف شهرستان ري در واحدهاي صنفي منتخب توسط اتحاديه هاي خواربار و لبنيات ، مصنوعات چرم و صنوف وابسته ، ميوه و سبزي و بارفروشان ، قنادان و قند ريزان ، البسه و پارچه فروشان ، خرازان و پوشاک جايگزين نمايشگاه بهاره شهرستان ري شد