کد مطلب : 37078 تاریخ مطلب : 1397/12/07

تاکيد دادستان شهرستان ري به نظارت بيشتر و دقيقتر بر واحدهاي صنفي

حجت الاسلام ملکوتي دادستان شهرستان ري از تمامي روساي محترم اتحاديه هاي صنفي خواستند : بازرسي و نظارت از واحدهاي صنفي خود را بيشتر و دقيقتر انجام دهند