کد مطلب : 37077 تاریخ مطلب : 1397/12/07

هشتمين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري

هشتمين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي و مسئول محترم کميسيون نظارت و دادستان محترم شهرستان ري امروز 7 اسفند ماه در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد

م