کد مطلب : 37065 تاریخ مطلب : 1397/12/04

نظارت بر فعاليت‌هاي اصناف در سطح شهرستان ري تشديد مي‌شود

عباس ابن علي رئيس اتاق اصناف شهرستان ري از اجراي طرح ويژه نظارت بر بازار در سطح شهرستان ري خبر داد

.نظارت بر فعاليتهاي اصناف در سطح شهرستان ري تشديد ميشود

عباس ابن علي رئيس اتاق اصناف شهرستان ري از اجراي طرح ويژه نظارت بر بازار در شهر ري خبر داد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد قانوني با اصناف متخلف در سطح شهرستان انجام ميشود

ايشان بيان نمودند: با توجه به نقش بسزاي اجراي طرحهاي نظارتي ويژه در مقاطعي خاص از سال به منظور جلوگيري از تخلف ، بازرسي اتاق اصناف از واحدهاي صنفي همچون آجيل و خوشکبار، شيريني و.... صورت ميگيرد