کد مطلب : 37003 تاریخ مطلب : 1397/11/17

تجديد ميثاق با آرمان هاي امام رحمت اله عليه

تجديد ميثاق با آرمان هاي امام (ره) با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي و رئيس اداره صنعت ، معدن و تجارت و فرمانده بسيج اصناف در چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي