کد مطلب : 36985 تاریخ مطلب : 1397/11/16

برگزاري کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب مکاسب

هفتمين دوره کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب (مکاسب )در تاريخ14 و 15 بهمن ماه در ضلع جنوبي حرم عبد العظيم الحسني (ع) سالن فدک برگزار گرديد