کد مطلب : 36836 تاریخ مطلب : 1397/10/18

آيين غبار روبي و عطر افشاني مزار شهداي قيام 18 دي ماه 1357

آيين غبار روبي و عطر افشاني مزار شهداي قيام 18 دي پيشگامان انقلاب اسلامي با حضور هيئت رئيسه اتاق اصناف و فرمانده حوزه بسيج اصناف و روساي اتحاديه هاو مسئولين ادارات شهرستان ري در آستانه چهل سالگي انقلاب اسلامي برگزار گرديد.