کد مطلب : 36833 تاریخ مطلب : 1397/10/17

توزيع مواد اوليه مورد نياز واحد هاي توليدي کفش با مشارکت اتحاديه سراجان و کفاشان ، اداره صمت

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري در راستاي حمايت از واحد هاي توليدي اتحاديه کفاشان و سراجان شهرستان ري به همراه اداره صنعت ، معدن و تجارت اقدام به توزيع مواد اوليه مورد نياز به اعضاي اتحاديه مذکور نموده تا گام موثري در بهبود وضعيت صنعتگران اين بخش برداشته شود