کد مطلب : 36771 تاریخ مطلب : 1397/10/04

ششمين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري در تاريخ 03 /دي ماه/97 در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد

ششمين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي و جناب آقاي داداشي رئيس محترم اداره کار و رفاه اجتماعي ، جناب سرهنگ يوسف وند رئيس محترم اداره آگاهي در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد