کد مطلب : 36770 تاریخ مطلب : 1397/10/04

برگزاري کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب مکاسب

ششمين دوره کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب (مکاسب )در تاريخ 02 و 03 دي ماه در ضلع جنوبي حرم عبد العظيم الحسني (ع) سالن فدک برگزار گرديد