کد مطلب : 36662 تاریخ مطلب : 1397/09/13

جلسه هماهنگي و هم انديشي ادارات شهرستان ري با روساي اتحاديه هاي صنفي

جلسه هماهنگي و هم انديشي ادارات شهرستان ري با روساي اتحاديه هاي صنفي پيرامون مسائل ارزش افزوده و شهرداري با حضور مسئولين فرمانداري ، شهرداري کهريزک ،ارزش افزوده در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد.