کد مطلب : 36590 تاریخ مطلب : 1397/08/30

هفته بسيج مبارک باد

بسيج مظهر ايستادگي ، وحدت و پيشرفت است

نیمتا روزنامه های صبح کشور