کد مطلب : 36588 تاریخ مطلب : 1397/08/30

برگزاري کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب مکاسب

پنجمين دوره کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب (مکاسب )در تاريخ27و28 آبان در ضلع جنوبي حرم عبد العظيم الحسني (ع) سالن فدک برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور