کد مطلب : 36587 تاریخ مطلب : 1397/08/30

پجمين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري در تاريخ 27 آبان ماه برگزار گرديد

پنجمين اجلاس اتاق اصناف با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي ، جناب آقاي فريدوني رئيس محترم تعزيرات حکومتي ، سروان محمدي رئيس اداره دايره اماکن در محل سالن جلاسات اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور