کد مطلب : 34531 تاریخ مطلب : 1397/08/21

آموزش و آشنايي مهارت آموزي در محيط کار واقعي

نشست آموزش و آشنايي مهارت آموزي در محيط کار واقعي مورخ 21 آبان ماه با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي ، مسئولان فني و حرفه اي ري و کهريزک در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور