کد مطلب : 34484 تاریخ مطلب : 1397/08/14

رحلت حضرت رسول اکرم محمد مصطفي صلي الله عليه و آله

رحلت حضرت رسول اکرم محمد مصطفي (ص) را تسليت عرض مي نمائيم.

نیمتا روزنامه های صبح کشور