کد مطلب : 34482 تاریخ مطلب : 1397/08/13

راهپيمايي سيزدهم آبان ماه 1397

حضور هيئت رئيسه اتاق اصناف به همراه فرمانده بسيج اصناف در راهپيمايي 13 آبان ماه